Om os

Boligforeningen er en andelsboligorganisation og øverste myndighed er generalforsamlingen. Alle medlemmer har adgang, men stemmeberettiget er alene medlemmer, der har bolig hos foreningen.

Boligforeningen er oprettet i 1941 og råder over ca. 1.400  boliger. Boligerne er beliggende såvel bynært som i den nyere bydel Høje Kolstrup i den nordlige del af Aabenraa samt i Stubbæk.

Foreningen har et bredt udbud af boligtyper, størrelsesmæssigt varierende fra 1 værelses ungdomsboliger til 5 værelses rækkehuse. Boligerne er fordelt med ca. 600 i tæt-lav bebyggelse og resten i etagebyggeri.

.