Hovedbestyrelsen

Bestyrelsesformand:
Søren Duus 
Hørgaard 35
Tlf. 3012 7122
E-mail: duus.soren@gmail.com

Ansvarsafdelinger:
7, 19, 21, 24, 25, 27, 28
 
       
Bestyrelsesnæstformand:
Laila Bøttcher 
Hjelmrode 44 
Tlf. 7462 8748
E-mail: laila.boettcher@oncable.dk

Ansvarsafdelinger:
1, 5
 
       
Bestyrelsesmedlem:
Svend M. Petersen
Rugkobbel 4A. st.tv.
Tlf. 2294 9424
E-mail: rip.petersen@jubii.dk

Ansvarsafdelinger:
9,12,13
       
Bestyrelsesmedlem:
Else Bonde 
Kystvej 42, st.th. 
Tlf. 7462 3001

E-mail: bondeelse@gmail.com

Ansvarsafdelinger:
10, 11, 14, 18, 20
 
Betyrelsesmedlem: 
Benny Frederiksen 
Hesseldam 3 
Tlf. 4017 4759 
E-mail: bef59@outlook.dk

Ansvarsafdelinger:
15,17


 
Bestyrelsesmedlem:
Poul Jensen
Hørgård 33 
Tlf. 7462 0137
E-mail:heidiogpoul@mail.dk

Ansvarsafdelinger:
6,16
       
Medarbejderrepræsentant:
Harry Asmussen 
Fuglsang 2
Tlf. 7462 0971
E-mail: hay@salus-bolig.dk